Підписатись на новини

Будь з нами на зв'язку

  • Facebook - черный круг
  • Instagram - черный круг

Договір публічної оферти

1. Загальні положення


1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією магазину «Інтернет-магазин Marselle», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі по тексту «Договір», і розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://www.marselle.com.ua (далі — «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення


2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» — будівельні та оздоблювальні матеріали.
«Інтернет-магазин» — сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару в тексті і на фотознімках, за допомогою мережі інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу Товару.
«Продавець» — компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
«Покупець» — фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати за допомогою платіжної картки, інтернет-банкінгу або післяплати.


3. Предмет договору


3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 - добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 - самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 - оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 - обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


4. Порядок оформлення замовлення


4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину і наявний, через спеціальну форму "кошика", зробивши замовлення по електронній пошті або телефонами, вказаними виключно на сайті Інтернет-магазину (повний перелік номерів телефонів можна знайти у розділі "Контакти").

4.2 Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити про це Покупця (за телефоном або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення


5.1. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати:

  - готівковий розрахунок;

  - безготівковий розрахунок;

  - за допомогою електронних платіжних систем.

 Оплата Замовлення здійснюється в національній валюті України.

5.2. Замовлення вважається оплаченим з моменту  отримання з сервера Банку позитивної відповіді (підтвердження) про оплату, на екран виводиться сторінка з відповідною інформацією.

5.3. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару.

5.4. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон'юктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.5. При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

    

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

6.3. Самовивезення товарів, придбаних в Інтернет-магазині можна здійснити за адресою м. Львів вул. Збиральна 14.

6.4. Вартість доставки Товару вказана на Сайті Інтернет-магазину в розділі "Оплата і доставка".

7. Права та обов'язки сторін


7.1. Продавець зобов'язаний:

  - передати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору та Замовлення Покупця.

  - не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.
7.2. Продавець має право:

  - в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

  - змінювати умови даного Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.
7.3. Покупець зобов'язаний:

  - своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;
  - самостійно відстежувати транспортування Замовлення транспортною компанією за допомогою номера ТТН, наданого Продавцем в смс повідомленні і в особистому кабінеті на сайті Інтернет-магазину.
7.4. Покупець має право:

  - оформити замовлення в Інтернет-магазині;
  - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


8. Відповідальність сторін


8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

  - змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
  - за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
  - за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
  - за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  - за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  - за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
  - за терміни перевезення Замовлення транспортною компанією;
  - за стан Товару після передачі його транспортної компанії.
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Конфіденційність, захист персональних даних та інші умови


9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.marselle.com.ua.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.

9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Надаючи свої персональні дані на Сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні замовлення, Покупець дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних" без обмеження та терміну дії такої згоди.

9.7. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, Банкам і/або фінансовим установам і іншим третім особам у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

 

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром. Перелік Товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених в цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

10.2. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості проводиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його отримання Продавцем за умов дотримання вимог, передбачених п. 10.1. Договору, у відповідності до чинного законодавства України. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу.

10.3. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.4. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

10.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування та зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

11. Термін дії договору


11.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем 100% передоплати (акцепту) замовлення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (100% передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений в письмовій заяві.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

+380 97 164 73 09

вул. Збиральна 14

Україна, м. Львів

із захисною плівкою

на сітці

ФАСАДНА 

ЦЕГЛА

(097)-164-73-09

0

© 2016  Студія дизайну та архітектури «MARSELLE». Сайт створено PROMOLE